شماره‌ی ثبت100278
نام سندشبيه سازي با نرم افزار ارنا arena
مؤلفكلتون - سادوسكي
مترجمباقري - سيبويه
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت