شماره‌ی ثبت100271
نام سندسيستم عامل مكينتاش
مؤلفنوآور
مترجم
موضوع اصلیمهندسي عمران
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت