شماره‌ی ثبت100250
نام سنددر 21 روزآموزش C++
مؤلفليبرتي - شكاري زاده
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت