شماره‌ی ثبت100238
نام سندJAVASCRIPT آموزش برنامه نويسي
مؤلفسو هرينگ
مترجمهاشمي
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت