شماره‌ی ثبت100205
نام سندمكانيك مهندسي استاتيك ن.1
مؤلفهيبلر
مترجمافضلي
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت