شماره‌ی ثبت100201
نام سندتشريح مسائل ارتعاشات مكانيكي ج1 ن.2
مؤلفسينگيريسيو اس .رائو
مترجماميري بهقدم
موضوع اصلیمكانيك
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت