شماره‌ی ثبت100184
نام سندEXCELE 2010 راهنماي جامع ن.1
مؤلفجان والكنباخ
مترجمجواد قنبر
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت