شماره‌ی ثبت100146
نام سندLINUX كليد سيستم عامل ن.2
مؤلفامين فردين - قنواتي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت