شماره‌ی ثبت100140
نام سندطراحي سايتDREAMWEAVER كليد ن.3
مؤلفعلي حيدري
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت