شماره‌ی ثبت100047
نام سندمروري بر شبيه سازي شبكه ن.1
مؤلفرحماني منش - عارف نسب
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت