شماره‌ی ثبت100001
نام سندلغتنامه لانگمن ن.1
مؤلفلانگمن
مترجم
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتM همراه cd
قیـمت