رزرو سند (256): مثل شاخه هاي گيلاس - محمد رضا رنجبر