جهت عضويت در كتابخانه با در دست داشتن مدارك لازم (دو قطعه عكس و كارت ملي) به كتابخانه مراجعه نماييد.