جهت عضويت در كتابخانه با در دست داشتن مدارك لازم (تكميل فرم عضويت كتابخانه ، دو قطعه عكس و كپي كارت دانشجويي و مبلغ 100 هزار ريال ) به كتابخانه مراجعه نماييد.