رزرو سند (134): مبارزه با گناه - ايت الله سيد هاشم رسولي محلاتي