جهت رزرو كتاب در كتابخانه مي‌توانيد به قسمت جستجوي اسناد مراجعه و پس از جستجو ،كتاب مورد نظر خود را رزرو نماييد. اطلاعات شما در اين قسمت ثبت و بررسي خواهد شد.