شماره‌ی ثبت501088
نام سندپايه نهم متوسطه
مؤلفشاكري
مترجم
موضوع اصلیكمك درسي جامع
ناشرتيزهوشان برتر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت