شماره‌ی ثبت201099
نام سندادعيه و آداب حرمين
مؤلفمعاونت آموزش و تحقيقات بعثه
مترجم
موضوع اصلیمذهبي
ناشرمولف
سال انتشار1371
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت