شماره‌ی ثبت200289
نام سندتنبيه الامه و تنزيه المله يا حكومت ازنظر اسلام
مؤلفآقا شيخ محمدحسين ناييني
مترجممحمود طالقاني
موضوع اصلیمذهبي
ناشرشركت سهامي انتشار
سال انتشار1360
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت