شماره‌ی ثبت200120
نام سندآموزه هاي جاودانه درسنامه سوره مباركه احزاب
مؤلفمحمد شبديني
مترجم
موضوع اصلیمذهبي
ناشرمعاونت و آموزش عقيدتي سياسي ولي فقيه در سپاه
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت