شماره‌ی ثبت504049
نام سنددور دنيا در 4ساعت دروس عمومي ج 2- ن.2
مؤلفگروه مولفان
مترجم
موضوع اصلیكمك درسي كنكور
ناشرگاج
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت