شماره‌ی ثبت537
نام سندكسب و كار سبز
مؤلفعاي شهابي محمود شهابي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشربازرگاني
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت75000