شماره‌ی ثبت524
نام سندوارن بافت رازهاي مديريت نفر اول ثروت آفريني جهان
مؤلفماري بافت ديويد كلارك
مترجمناهيد سپهر پور
موضوع اصلیمديريت
ناشرفرهنگ زندگي
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت70000