شماره‌ی ثبت522
نام سندبازاريابي شبكه اي يا كلاهبرداري مرموز
مؤلفعليان نژادي دامغاني
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشراما م علي
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت8000