شماره‌ی ثبت518
نام سنداستقلال ، اموزش و تفكر انتقادي
مؤلفكريستو فر وينچ
مترجمافشار اميري
موضوع اصلیمديريت
ناشرفرهنگي اجتماعي
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت42000