شماره‌ی ثبت514
نام سندمديران برجسته سخت ميگويند
مؤلفتام پيترز
مترجممحمد ابراهيم محجوب
موضوع اصلیمديريت
ناشرمديريت فردا
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت57000