شماره‌ی ثبت513
نام سنداخلاق و احكام كارمندي
مؤلفمحمود اكبري
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرفتيان
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت5500