شماره‌ی ثبت56
نام سندگوهر وقت
مؤلف
مترجمسيد حسن مطلبي
موضوع اصلیمديريت
ناشرنشر بين الملل
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت2900