شماره‌ی ثبت334
نام سندحسابداري 2 اصول مفاهيم و كاربرد
مؤلفمحمود نبي زاده
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرعصر انتظار
سال انتشار1388 3
وضعیت ظاهری
شابک978-964-96048-2-4
رده‌بندی کنگرهhf5655/فن24 1386
رده‌بندی دیوئی657
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت320000