شماره‌ی ثبت333
نام سندمجموعه سوالات كنكور دكتري دانشگاه هاي سراسري همراه با پاسخ تشريحي
مؤلفغلامرضا كرمي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرنگاه دانش
سال انتشار1392 1
وضعیت ظاهری
شابک978-964-157-212-1
رده‌بندی کنگرهlb2353/م2822475 1392
رده‌بندی دیوئی378/1664
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت120000