شماره‌ی ثبت010
نام سندحسابداري مديريت پبشرفته
مؤلفموريس هيرش
مترجمدكتر محمد سيراني - سوسن نيكرو
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار1391 اول
وضعیت ظاهری
شابک978-964-978-256-0
رده‌بندی کنگرهhf5657/4/ه4ح5 1391
رده‌بندی دیوئی658-1511
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت110000