شماره‌ی ثبت485/1
نام سندحسابداري براي مديريت موفق مزرعه- ج.1
مؤلفنظام الدين ملك ارايي علي فرزين بيلندي
مترجم
موضوع اصلیپايان نامه
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک978-964-8734-34-8
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت14000