شماره‌ی ثبت483/3
نام سنداصول هزينه يابي و روش هاي حسابداري صنعتي جلد دوم- ج.3
مؤلفحسن سجادي نژاد
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1376
وضعیت ظاهری
شابک978-964-6285-15-6
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت30000