شماره‌ی ثبت479
نام سندحسابداري سازمان هاي دولتي و غير انتفاعي جلد دوم
مؤلفليون اي . هي ارل ار ويلسون
مترجمغلامحسين مهدوي
موضوع اصلیحسابداري
ناشر978-964-6285-47-7
سال انتشار1380
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت45000