شماره‌ی ثبت38/2
نام سندحسابداري پيشرفته 1 مطابق با استاندارد هاي حسابداري ايران- ج.2
مؤلفدكتر حسن همتي
مترجم
موضوع اصلیپايان نامه
ناشرترمه
سال انتشار1389 17
وضعیت ظاهری
شابک964-6327-87-7
رده‌بندی کنگرهhf5655/ف 2ه8
رده‌بندی دیوئی657/046
موضوعات
مجلد4
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت88000 ريال