شماره‌ی ثبت376/1
نام سندكنترل داخلي چارچوب يكپارچه- ج.1
مؤلفامير پوريا نسب كيهان مهام
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1377
وضعیت ظاهری
شابک964-6285-09-0
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد9
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت9000