شماره‌ی ثبت465
نام سندمقدمه اي بر مباني نظري حسابداري شركتهاي سهامي
مؤلفو. آ .پتن و آ. سي. ليتلتن
مترجمحبيب اله تيموري ماسوله
موضوع اصلیحسابداري
ناشرانتشارات ترمه
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک978-931-978-125-9
رده‌بندی کنگره1388 4 9 پ 457 ش / 5686 HF
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت33000