شماره‌ی ثبت464
نام سندحسابداري شركتهاي بيمه
مؤلفمحمدعلي فتوره بنابي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک964-450-193-4
رده‌بندی کنگره5ح 2ف / 8077 HG
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت13500