شماره‌ی ثبت457
نام سندحسابداري شركتهاي تضامني
مؤلفسيد جعفر لاريمي - سيد محمد رضا رئيس زاده
مترجمسيد جعفر لاريمي - سيد محمد رضا رئيس زاده
موضوع اصلیحسابداري
ناشرانتشارات علم و دانش
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک687-600552-58-3
رده‌بندی کنگره1388 4 ش / 5658 HF
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت65000