شماره‌ی ثبت36/1
نام سندمياحث جاري در حسابداري مطابق با استاندارد هاي حسابداري ايران- ج.1
مؤلفدكتر حسن همتي
مترجم
موضوع اصلیپايان نامه
ناشرترمه
سال انتشار11 1391
وضعیت ظاهری
شابک978-964-6327-76-4
رده‌بندی کنگرهhf5655/ف2ه85
رده‌بندی دیوئی657
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت110000 ريال