شماره‌ی ثبت440
نام سندتكنيك هاي نوين حسابداري مديريت
مؤلفدارابي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرآريا بهروش
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک978-964-7666-25-1
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت90000