شماره‌ی ثبت437
نام سندحسابداري مديريت و تصميم گيري در محيط كسب وكار
مؤلفپروفسور ويل سيل
مترجماميدي
موضوع اصلیحسابداري
ناشرچاپ اسرا
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک978-600-92751-4-4
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت25000