شماره‌ی ثبت267
نام سنداخگر
مؤلفشاندرو ماراي
مترجمشهروز رشيد
موضوع اصلیداستان
ناشرانتشارات مرواريد
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت