شماره‌ی ثبت261
نام سندسرگذشت علم
مؤلفجرج سارتن
مترجماحمد بيرشك
موضوع اصلیداستان
ناشرسازمان كتابهاي جيبي
سال انتشار1343
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت