شماره‌ی ثبت204
نام سندخورشيد مغرب
مؤلفمحمد رضا حكيمي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشردليل ما
سال انتشار1358
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت