شماره‌ی ثبت191
نام سندنظامات اخلاقي و تربيتي اسلام
مؤلفبيوك اقا خاتمي(زنجاني)
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرستاره
سال انتشار1370
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت