شماره‌ی ثبت181
نام سنددين و صلح
مؤلفمحمود سمندري
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرانتشارات اريا
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت