شماره‌ی ثبت178
نام سندسلسله مباحث قران شناسي
مؤلفالياس كلانتري
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشراوج
سال انتشار1361
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت