شماره‌ی ثبت32
نام سنداصول حسابداري 3 رشته حسابداري
مؤلفعبدالكريم مقدم
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه پيام نور
سال انتشار1389 5 ارديبهشت
وضعیت ظاهری
شابک978-964-387-455-1
رده‌بندی کنگرهhf5655/ف 2 م 632
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت22000 ريال