شماره‌ی ثبت161
نام سندگلچين مداحي
مؤلفاعظم السادات ناصري نژاد
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشربوستان احمدي
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت