شماره‌ی ثبت159
نام سنداموزش احكام پسران
مؤلفسيد مهدي ايت اللهي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرجهان ارا
سال انتشار1380
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت